KAUBA TAGASTAMINE

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
 2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
 3. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 4. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 on müüjal õigus keelduda toodete tagasivõtmisest, mis on valmistatud ostja isiklikke vajadusi arvestades.
 5. Kauba tagastamise kulud kannab ostja va. juhul kui kaup on defektiga või ei vasta tellitule.
 6. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile info@nordicamenities.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 7. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
 8. Müüa tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kätte toimetamise viisist erineva kätte toimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kätte toimetamise viisiga seotud kulu.
  Raha kantakse üle ainult sellele arveldusarvele, kust toimus laekumine.
 9. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 10. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

14-päevane tagastamissõigus ei kehti kauba puhul (VÕS § 53 lg 4):

 • mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt tarbija mõõtude järgi);
 • mis on kiiresti riknev;
 • mille kasutamistähtaeg on möödunud;
 • perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad, ajalehed);
 • audio- ja videosalvestustele, arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud;
 • asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada. Nii näiteks on aktsepteeritud tingimus, et tagastada ei saa pakendist välja võetud aluspesu, avatud pakendiga kosmeetikat, parfüüme;
 • kihlveo- või loteriiteenuse puhul;
 • enampakkumised;
 • reisi ja pagasi kindlustamiseks või muudele sarnastele lühiajalistele kindlustuslepingutele kestusega alla ühe kuu;
 • finantsteenuse osutamiseks, mille hind muutub rahaturul taganemistähtaja jooksul pakkujast olenemata, sealhulgas lepingutele, mille esemeks on teenused, mis on seotud välisvaluutaga või väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberitega.